Samuel Sandmel a spus: „Mai mulţi oameni laudă Biblia decât cei care o citesc; mai mulţi o citesc decât cei ce o înţeleg şi mai mulţi o înţeleg decât cei care o pun în practică.”

În limba ebraică, cuvântul „Amin” vine dintr‑o rădăcină extraordinară. El este o combinaţie de trei: „Aleph‑Mem‑Nun”. În mai toate limbile semitice, această combinaţie înseamnă: „puternic, perseverent, consecvent”.

Cea de‑a doua semnificaţie a lui Aleph‑Mem‑Nun este aceea de „Adevăr”. Când adunarea celor prezenţi apreciază că tot ceea ce a fost spus este conform cu realitatea şi le‑a trezit adeziunea, ei rostesc cu voce tare: „Amin”.

Cred că este foarte sugestiv şi instructiv că semnificaţia acestei combinaţii de trei pendulează între putere şi consecvenţă, între dreptate şi sinceritate, între credinţă şi practică, între tărie intelectuală şi tărie de caracter. Aş putea spune că în aceste trei litere evreieşti care compun cuvântul „Amin” se găseşte secretul experimental al spiritualităţii adevărate.

Cuvântul pentru „credinţă”, (emunah) este legat foarte puternic de conceptele de acţiune şi comportament. Valoarea credinţei tale se vede nu neapărat din calitatea teologiei tale, ci din calitatea caracterului şi comportamentului tău.

Adevărata spiritualitate este atinsă numai după ce înlăturăm straturile superficiale de formalism, de falsitate şi de înşelătorie. Această îndeletnicire presupune o mare doză de sinceritate, putere interioară şi consecvenţă. Ea nu se poate desfăşura decât în anturajul unor oameni animaţi de aceleaşi idealuri ca şi noi, veritabili tovarăşi de drum gata să ne sară în ajutor ori de câte ori ne văd şovăind sau gata să ne prăbuşim pe cale.

Adevărata spiritualitate este înrădăcinată în înţelepciunea care ştie că fiecare pas mic este rezultatul unei alegeri agonizante în care s‑a manifestat o mare doză de autentic curaj.

Adevărata spiritualitate înţelege că unul dintre scopurile principale ale lui Dumnezeu nu este doar să ne facă „credincioşi” (maaminim), legalişti alcătuiţi dintr‑o sumă sterilă de dogme seci, ci să ne facă şi „amintim”, adică oameni demni de încredere şi capabili de responsabilităţi personale.