(de la Mizrahi A.)

Iubiţii noştri,

De mult am vrut să vă trimit această scrisoare. Originalul se află la noi şi l‑am primit de la o soră din grupul de la Haifa. Scrisoarea i‑a fost adresată ei cu mulţi, mulţi ani în urmă. Ea este încă una dintre multele roade ale lucrării Domnului, prin intermediul fratelui Richard Wurmbrand. La data aceea sora încă nu‑L primise pe Domnul Isus în inima ei. Ani după această scrisoare, ea l‑a întâlnit pe fratele Richard ‑ una dintre acele „întâmplări” miraculoase pe care numai El ştie să le potrivească pentru noi. Se afla la Sinaia într‑o vacanţă.

Plimbându‑se pe stradă a auzit pe cineva strigând ca Ioan în deşert: „Pocăiţi‑vă!”

Glasul i s‑a părut cunoscut. S‑a întors uşor speriată să vadă cine este cel care îndrăzneşte să propovăduiască Evanghelia în plină stradă, în plin regim comunist, când oamenii securităţii se aflau peste tot. Era fratele Richard! Nu de mult ieşise din închisoare şi ajunsese la Sinaia din pricina sănătăţii şubrede. Era slab şi aproape de nerecunoscut, dar glasul nu putea fi confundat.

S‑a apropiat de el şi i‑a spus: „Domnule Wurmbrand, de ce vă expuneţi să intraţi din nou în puşcărie?”

Răspunsul lui a fost: „Stimată doamnă, nu vă îngrijoraţi pentru mine. Ceea ce aş vrea să ştiu este ce se întâmplă cu sufletul dumneavoastră. L‑aţi primit pe Domnul Isus ca Mesia şi Mântuitorul dumneavoastră?”

Răspunsul ei a fost un timid: „Da …”

„V‑aţi botezat?” a întrebat din nou fratele Richard.

„Ce nevoie am de o bucată de hârtie?” a răspuns ea, încercând să se eschiveze. Dar fratele Wurmbrand a continuat să o bombardeze cu întrebările: „Sunteţi căsătorită?”

„Da”, a răspuns ea.

„V‑aţi cununat?” a insistat fratele.

„Bineînţeles! a răspuns ea uşor ofensată, doar nu vă imaginaţi că trăiesc în curvie?”

„Mi‑am imaginat că sunteţi cununată, a răspuns el, doar că nu înţeleg pentru ce v‑a trebuit acea bucată de hârtie?”

La scurt timp de la această întâlnire, sora a primit botezul.