Asistăm la un fenomen periculos cu consecinţe majore: mai toţi oamenii au ajuns filosofi, şi încă filosofi atenieni!

„Căci toţi Atenienii şi străinii cari stăteau în Atena nu‑şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.” (Fapte 17:21)

Prin Internet, accesul liber şi gratuit la o cantitate imensă de informaţii i‑a făcut pe mulţi să se infatueze cu gândul că „le ştiu pe toate”! Nu confundaţi însă cantitatea cu calitatea, limbajul cu spiritualitatea şi lectura cu învăţătura! Mai informaţi nu înseamnă neapărat şi mai instruiţi!

Atenienilor, Pavel le aminteşte despre ceea ce „au zis şi unii dintre poeţii lor” (Fapte 17:28). Având în vedere că „inspiraţii” erau consideraţi de greci preoţi ai divinităţii, Pavel le atrage atenţia că Dumnezeu nu S‑a lăsat fără mărturie în trecutul Greciei. Valorile creştine nu l‑au împiedicat pe marele apostol să citească ce scriseseră clasicii. Adevărul cel nou nu va contrazice niciodată adevărul cel vechi, pentru că ambele sunt din… Adevăr. Iată un mare adevăr!

„Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu”, a rostit Domnul Isus în faţa păgânului Pilat. Noutăţile cele noi nu sunt de dorit decât în măsura în care confirmă adevărurile cele vechi. Altfel, ele pot fi doar semne de infatuare teologică. Iată un exemplu trimis de Claudiu Lupu:

Şi Isus i‑a întrebat:

– Cine ziceţi voi că sunt Eu?

Ei au răspuns:

– Tu eşti manifestarea escatologică primordială prin intermediul căreia ni se conştientizează temeiul raporturilor existenţiale…

Atunci Isus a zis:

– Ce?