Cum să prinzi în câteva cuvinte statice viaţa unui om? Iată o încercare, zic eu reuşită, făcută de I.M. Haldeman, când a scris despre Moise.

„Viaţa lui Moise prezintă o serie de antiteze şocante: A fost copilul unei sclave (dar) şi fiul unei prinţese. S‑a născut într‑o colibă (dar) şi a trăit într‑un palat. A moştenit sărăcie (dar) şi a avut la dispoziţie bogăţii nelimitate. A condus armate (dar) şi a condus turme de oi. A fost războinic de temut (dar) şi cel mai blând om de pe faţa pământului. A fost educat la curtea împărătească (dar) şi a trăit în pustie. A avut înţelepciunea Egiptului (dar) şi credinţa unui copil. A fost crescut pentru viaţa de la palat (dar) şi a rătăcit ani de zile prin deşert. A fost ispitit cu plăcerile de o clipă ale păcatului (dar) şi a răbdat înfrânările virtuţii. A fost un om cu vorbirea greoaie (bâlbâit), (dar) şi a stat de vorbă cu Dumnezeu. N‑a avut ca armă decât un toiag (dar) şi a pus în mişcare puterea Infinitului. A fost fugar de la faraon (dar) şi ambasador al cerului. Prin el ni s‑a dat Legea (dar) şi a prevestit venirea harului. A murit parcă pedepsit de Dumnezeu pe muntele Nebo din Moab (dar) şi a avut cinstea să apară împreună cu Cristos pe muntele Iudeii. Nimeni n‑a fost la înmormântarea lui, deşi Dumnezeu Însuşi l‑a îngropat.

(citat din „Gleanings in Exodus“, de A.W. Pink, p. 16).