Sunt un frate din România, de la Sebeş‑Alba şi, citind al treilea volum din „Amintiri cu sfinţi” (pe primele două le‑am luat când au apărut), am văzut la sfârşit adresa dumneavoastră de net. Cu dumneavoastră m‑am întâlnit la Alba Iulia acum vreo doi ani, când aţi fost acolo cu o trupă de cântăreţi care au cântat grozav. Pentru mine a fost o surpriză deosebit de plăcută să vă întâlnesc şi să schimb câteva vorbe cu dumneavoastră, lucru pe care mi‑l doream de mult, dar nu vedeam cum ar fi fost posibil vreodată. Am cumpărat tot ce aţi scris, nu pentru că aş fi un fan al dumneavoastră, ci pentru că îmi place sufletul şi profunzimea cu care scrieţi şi, de asemenea, subiectele pe care le abordaţi.

Săptămâna viitoare va trebui să plec în Spania să ţin un studiu biblic cu tinerii dintr‑o biserică de lângă Madrid, unde sunt fraţii şi părinţii mei. Studiul va fi despre „Roada Duhului”, pe 10 lecţiuni şi un test de evaluare. Am două întrebări care mă frământă şi pe care aş vrea să vi le pun, legate de subiectul de mai sus:

1. Dacă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare etc, constituie roada Duhului, de ce suntem îndemnaţi mereu în Biblie să le avem, ca şi când existenţa lor ar depinde de noi? Exemple: Dragostea: „Iubiţi‑vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească” (Rom. 12:10),

Bucuria: „Bucuraţi‑vă totdeauna în Domnul; iarăşi zic, bucuraţi‑vă!” (Fil. 4:4),

Pacea: „Urmăriţi cu toţii pacea şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evr. 12:14),

Îndelunga răbdare: „Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor…” (Iac.5 :7); etc.

2. Este posibil ca cineva sa aibă o componentă sau o parte din roada Duhului şi pe celelalte să nu le aibă deloc?

Ce ziceţi, aveţi timpul şi amabilitatea să mă ajutaţi cu un răspuns valabil şi biblic?

Cu mulţumiri, Iosif Ignat

+++++

Dragă frate Iosif

Ai primit vreodată o „foaie de parcurs”? Orice şofer angajat de o companie primeşte un astfel de document înainte de plecarea în cursă. O foaie de parcurs ne poate ajuta să înţelegem circumstanţele întrebărilor tale şi să le găsim un răspuns.

Foaia de parcurs are două caracteristici. Pe de o parte, ea mărturiseşte că şoferul are asigurat din partea „Companiei” (Firmei, cum îi spuneţi acum voi în România) tot ceea ce îi trebuie pentru a‑şi împlini misiunea. Pe de altă parte, ea îi atrage atenţia şoferului asupra „punctelor” pe care trebuie să le atingă în cursa lui. Activitatea fiecărui şofer va fi examinată după respectarea sau nerespectarea indicaţiilor de pe foaia de parcurs şi va fi retribuită corespunzător cu împlinirea sarcinilor de serviciu. În mod similar, „umblarea” noastră sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu va fi judecată atunci când va fi judecată Biserica şi „fiecare îşi va primi răsplata după binele sau răul pe care‑l va fi făcut când trăia în trup”. În cartea „Grijă de fraţi”, scrisă de Simion Srock, tradusă de mine şi răspândită de fraţii menoniţi în România, sunt enumerate cam toate „îndemnurile” de pe foaia de parcurs a creştinilor în perimetrul adunării creştine locale:

1. Îndemnaţi‑vă unii pe alţii,
2. Zidiţi‑vă unii pe alţii,
3. Fiţi buni unii cu alţii,
4. Supuneţi‑vă unii altora,
5. Iubiţi‑vă unii pe alţii,
6. Fiţi primitori de oaspeţi,
7. Iertaţi‑vă unii pe alţii,
8. Mângâiaţi‑vă unii pe alţii,
9. Rugaţi‑vă unii pentru alţii,
10. Purtaţi‑vă sarcinile unii altora
11. Spuneţi sănătate unii altora
12. Nu vă minţiţi unii pe alţii,
13. Nu vă mâncaţi unii pe ceilalţi,
14. Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii
15. Nu vă duşmăniţi unii pe alţii. (Nu ştiu dacă această carte mai poate fi procurată în România).

La judecata ei, Biserica nu va mai fi judecată „pentru păcate”, ci doar „pentru fapte”. Ele nu ne mai sunt necesare pentru mântuirea personală, ci doar măsoară ascultarea noastră de voia Celui care ne‑a mântuit: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efes. 2:8‑10).

Sper ca aceste rânduri să‑ţi fie de folos în foarte importanta lucrare pe care o ai de făcut acum în Spania şi apoi … toată viaţa ta, pretutindeni.