Marin Luther s‑a născut în Eisleben (Gemania) în 1483, fiind fiul unui miner. La 10 august 1505, a fost primit călugăr în ordinul augustinian. Cu acest prilej, Vicarul Principal, Staupitz, i‑a oferit o Biblie: Martin a citit‑o cu multă atenţie. A învăţat din Biblie ca mântuirea păcătoşilor este nu prin fapte, ci numai prin credinţa în Cristos. Luther a crezut şi a fost mântuit; apoi a început să predice ceea ce învăţase din Cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul acestei activităţi a fost Reforma. Mesajul lui Luther a fost mântuirea prin har, fără fapte, numai prin Cristos. A murit în Eisleben, în 1546, în casa în care se născuse. Ultimele sale cuvinte au fost:

„Mărturisesc că sunt un păcătos care se încrede numai în lucrare ispăşitoare a Domnului Isus Cristos.”

Iată descrierea concisă a credinţei lui Luther:

„Eu, Martin Luther, un nevrednic vestitor al Evangheliei Domnului nostru Isus Cristos, mărturisesc şi cred acest lucru însemnat că numai credinţa, fără fapte, poate îndreptăţi pe păcătos înaintea lui Dumnezeu, iar această lucrare nu poate fi schimbată nici de Împărat, nici de Turci, nici de Perşi, nici de Papă, nici de cardinali, nici de preoţi, nici de călugări, nici de regi, nici de prinţi, nici de puterile lumii; mai mult, nici de toţi diavolii din iad.

Acest adevăr rămâne neclintit cu sau fără voia lor. Aceasta este Evanghelia: Ne‑a  răscumpărat din păcatele noastre Domnul Isus Cristos: numai El! Adevărul ferm şi sigur este cel al Scripturii, care rămâne neschimbat, în ciuda tuturor răgetelor lumii şi ale demonilor. Numai  Cristos dăruieşte iertarea păcatelor, căci noi, prin faptele noastre, nu putem s‑o facem. Primim de la Cristos numai prin credinţă, fără vreo contribuţie a faptelor noastre: aşa vin iertarea păcatelor, îndreptăţirea şi izbăvirea de păcat. Numai după aceea vin faptele bune, care nu sunt cauza  credinţei, ci roadele credinţei.

Aceasta este doctrina pe care o învăţ şi pe care o susţine Duhul Sfânt şi Biserica fidelă. În această doctrină rămân! Amin.” (transcriere Şerban Constantinescu)