source: “Like the Flowing River” by Paulo Coelho (here)

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă:

‑ Scrii o poveste care ni s‑a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?

Bunicul se opri din scris, zâmbi şi‑i spuse nepotului:

‑ E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi‑ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare.

Copilul privi intrigat creionul, fiindcă nu văzuse nimic special la el.

‑ Dar e la fel ca toate creioanele pe care le‑am văzut în viaţa mea!

‑ Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna oameni care trăiesc în bună pace cu lumea.

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu, şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui.

A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva  rău;  ceea ce este obligatoriu este să ne menţinem pe drumul drept.

A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte‑te de ce se întâmplă în lăuntrul tău.

Şi, în  sfârşit,  a  cincea  calitate  a  creionului: lasă totdeauna o urmă.

Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.

(Adaia H)